Praćenje narudžbe
Foto kiosci
Informacije
tisak@cewe.hr

Moj korisnički račun

Molimo odaberite...
Prilikom odjave, iz sigurnosnih razloga, brišu se svi nespremljeni projekti i sadržaj vaše košarice.

Opci uvjeti poslovanja

Ovi Opci uvjeti poslovanja (u daljem nastavku: OUP) sadrže uvjete sklopljenih kupoprodajnih ugovora i pravnih odnosa, koji su dostupni na Internetskoj stranici foto.tisak.hr i u TISAK foto internetskoj prodavaonici.

Razliciti uvjeti u slucaju narudžbi profesionalnih, promidžbenih i industrijskih fotografa, odnosno za razvijanje i izradu drugih profesionalnih fotografija vrijede samo u slucaju ako se prethodno sklopi pismeni dogovor s laboratorijem koji izraduje slike.

1. Strane

 

Prodavatelj:

CEWE Magyarország Kft.

Sjedište: 1135 Budimpešta, Béke út 21-29.

maticni broj subjekta: 01-09-664654

Porezni broj: 12305412-2-41

Telefon: +385 1 777 6435

E-pošta: info@cewe.hr

 

Kupac : U primjeni ovih OUP Kupac je ona fizicka osoba, pravna osoba, odnosno pravni subjekt koji nije pravna osoba, koji bez ogranicenja može dati izjavu po pravnim pitanjima ovih OUP i koji pošalje Narudžbu Prodavcu o tiskanju digitalne fotografije na slike od papira ili po pitanju drugih usluga koje pruža Prodavatelj.

2. Definicije

 

Proizvod : Proizvod(i) koje je Kupac naznacio u svojoj narudžbi, a koje Prodavatelj treba isporuciti kao rezultat pružanja svojih usluga;

Narudžba : Izricita i nedvojbena pravna izjava koju Kupac temeljem tocke 4.4.6. ovog OUP daje i obvezuje se temeljem kupovine odabranog/(-ih) proizvoda koga/koje treba isporuciti.;

Ugovor : ugovor koji je sklopljen izmedu Kupca i Prodavatelja, a odnosi se na kupoprodaju Proizvoda;

Kurir : predstavnik/zaposlenik/ovlaštenik kurirske službe (trenutno TISAK plus d.o.o.) koja obavlja djelatnost po nalogu Prodavca;

Preuzimanje u prodavaonici : osobno preuzimanje paketa u prodavaonici partnera, koji je prethodno izabran i naznacen pomocu Internetske prodavaonice;

Vlastiti racun : nakon registriranja kupca u cewe Internetsku prodavaonicu stvara se vlastiti korisnicki racun, gdje su registrirani osobni podaci Kupca i ranije narudžbe, kako slijedi:

§ prezime i ime/naziv drugih pravnih osoba

§ Adresa e-pošte

§ zaporka

§ podaci adrese izdavanja fakture: zemlja, poštanski broj, mjesto, ulica, kucni broj

§ telefonski broj;

Internetska stranica : TISAK foto Internetska prodavaonica koja je dostupna na Internetskoj stranici foto.tisak.hr

TISAK Foto program : besplatni program za uredivanje fotografija i fotografskih proizvoda koji se može preuzeti na Internetskoj stranici foto.tisak.hr , kao i program za narucivanje proizvoda.

3. Registriranje

 

3.1. Kupac je obvezan na Internetskoj stranici stvoriti Vlastiti racun, odnosno, ima prava bilo kada ukinuti stvoreni Vlastiti racun.

3.2. Kupac je obvezan dati istinite podatke Prodavatelju. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štetu koja je možebitno nastala zbog davanja krivih ili netocnih podataka. Ako se pojavi sumnja u vjerodostojnost datih Kupcevih podataka, Prodavatelj ima pravo provjeriti istinitost ovih podataka i u cilju provjere stupiti u kontakt s Kupcem, odnosno, u slucaju da se utvrdi da su podaci neistiniti, ima pravo iskljuciti Kupca s Internetske stranice ili ograniciti korištenje stanice za Kupca.

3.3. Stvaranjem Vlastitog racuna, Kupac daje suglasnost, da Internetska stranica na datu adresu E-pošte šalje sustavne poruke.

3.4. Kupac je obvezan da ime korisnika i zaporku za stvaranje Vlastitog racuna cuva u tajnosti i sigurnosti. Kupac ne odgovara za štetu, koja je nastala zbog propusta ove obveze, zbog cega je eventualno došlo do prelaska osobnih podataka u ruke nepozvanih trecih lica.

3.5. Kupac je obvezan postarati se da podaci koji su dati, budu ažurirani i tocni, kao i u slucaju mijenjanja istih u svom korisnickom profilu na odgovarajuci nacin izmijeni, odnosno, da upisana adresa e-pošte i telefon budu funkcionalni. Prodavatelj ne odgovara za eventualno nastalu štetu zbog propusta navedenog.

4. Sklapanje ugovora

 

4.1. Ugovor koji se prema dolje navedenom sklapa izmedu Prodavatelja i Kupca je elektronicki, dakle, ne smatra se pismenim ugovorom, medutim ovaj ugovor Prodavatelj evidentira, i on je kasnije dostupan.

4.2. Ugovor izmedu Prodavatelja i Kupca može se zakljuciti i na madarskom jeziku.

4.3. Cijene usluga (proizvoda) na Internetskoj stranici date su u kunama (HRK) i sadrže PDV. Prodavatelj ima pravo izmijeniti cijene na Internetskoj stranici, koje postaju pravomocne u vrijeme objavljivanja na internetskoj stranici i ne odnose se na one Narudžbe koje su vec poslane. Troškove isporuke (na primjer naknada za prijevoz) Prodavatelj odvojeno navodi na zasebnoj stranici koja je napravljena za ovu svrhu foto.tisak.hr//cjenik.html , odnosno na sucelju prije slanja narudžbe.

Ako usprkos sve brižnosti Prodavatelja se na sucelju Internetske stranice pojavi pogrešna roba, pogotovo ako je i Kupac mogao prepoznati da je roba ocito pogrešna, npr. ako je cijena proizvoda bitno razlicita od prihvacenog ili procijenjenog iznosa ili se zbog možebitne sustavne pogreške pojavi cijena od „0" kn ili „1“ kn onda Prodavac nije obvezan isporuciti robu po krivoj cijeni, vec može ponuditi isporuku robe po ispravnoj cijeni, nakon cega Kupac ima pravo odustati od kupovine.

4.4. Odabir proizvoda i slanje Narudžbe na Internetskoj stranici

4.4.1. Odabir proizvoda može se izvršiti i nakon prijave na Vlastiti racun, ili nakon toga, ali slanje Narudžbe je moguce samo nakon ulaska Kupca u Vlastiti racun.

4.4.2. Narucivanje CEWE FOTOKNJIGE

4.4.2.1. Kupac je na sucelju za uredivanje fotoknjige na mreži, koje je dostupno na Internetskoj stranici, obvezan odabrati tip željene usluge (proizvod/fotoknjiga), a zatim je za izradu Proizvoda potrebno napuniti datoteku s potrebnom slikom/slikama na sucelje u cilju uredivanja fotoknjige – prema mogucnostima koje ovo sucelje nudi. Odgovornost Kupca je da prenesene fotografije za izradu ovakve vrste proizvoda uglavnom moraju imati odgovarajucu razlucivost i kvalitetu. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za one Kupceve prenesene fotografije, koje su ocito loše kvalitete, odnosno ne preuzima odgovornost za Kupceve rezultate uredivanja fotografija.

Kupac može fotoknjigu koju je uredio pritiskanjem gumba „Košarica“ staviti u košaricu za kupovinu, i zatim je obvezan u preglednoj funkciji se uvjeriti, da odabrani proizvod odgovara ocekivanjima. Želi li Kupac izvršiti izmjene, s gumbom „Otkaži“ može prijeci na sucelje za uredivanje, u protivnom s gumbom „Dalje prema košari“ imate pravo proizvod staviti u košaricu za kupovinu. Ako Kupac u funkciji pregleda ne provjeri proizvod koji je sastavio, onda je Kupac obvezan snositi svu štetu zbog možebitne krive isporuke.

4.4.3. Ostali proizvodi za narucivanje (izrada fotografija, zidna dekoracija, foto darovi, kalendar s fotografijama)

4.4.3.1. Kupac od ponude koja je dostupna na Internetskoj stranici je obvezan odabrati vrstu željene usluge (proizvoda), zatim je obvezan potrebne slike za stvaranje Proizvoda prenositi na Internetsku stranicu. Odgovornost Kupca je da prenesene slike budu odgovarajuce kvalitete i razlucivosti, kako bi i Proizvod bio odgovarajuci. Prodavac prilikom prenošenja slike stavlja kvalitativne oznake „Odlicno“, „Prihvatljivo“ ili „Loše“ u cilju informiranja Kupca, temeljem cega s kvalitativnim oznakama oznacava preuzete fotografije, na osnovu cega Kupac ima pravo izabrane fotografije izbrisati ili zadržati preuzimanje s tim, buduci da se neovisno od upozorenja ipak odlucio za lošiji proizvod, no nema pravo na reklamaciju zbog ovog razloga. Nadalje, Prodavatelj ne preuzima na sebe odgovornost za rezultat uredivanja kojeg je Kupac obavio.

4.4.3.2. Kupac ce odabrani Proizvod pritiskom na gumb staviti u skupnu košaricu. Stavljanje proizvoda u skupnu košaricu ne predstavlja na strani Kupca obvezu date ponude .

4.4.4. Kupac može pored oznake za košaricu za kupovinu, ako klikne na broj komada koji se nalazi pored oznake kolica za kupovinu, može bilo kada provjeriti odabrane Proizvode, koje može po potrebi mijenjati, odnosno, brisati.

4.4.5. Nakon odabira Proizvoda Kupac je obvezan provjeriti podatkovni list koji je ispunjen s registriranim podacima za Narudžbu, provjeriti podatkovni list sustava s registriranim podacima, i po potrebi izmijeniti, odnosno, provjeriti tocnost popunjenih podataka.

Ako Kupac primijeti upis krivih podataka, onda prije slanja Narudžbe podatke iz tocke 4.4.6.možete bilo kada zamijeniti kod mogucnosti postavljanja registriranog profila na datom sucelju za narucivanje ili vracanjem na prethodne stranice.

4.4.6. Kupac ce nakon odgovarajuce provjere bez pogreške, i nakon ispunjavanja i pritiskanja gumba „Slanje Narudžbe” poslati Narudžbu Prodavatelju, a to s pozicije Kupca znaci obvezu prihvacanja ponude za razdoblje kako je naznaceno u OUP 4.6.1. tocki.

4.4.7. Oznakom kvadratica Kupac prije slanja Narudžbe priznaje da je upoznat sa sadržajem ovog OUP, prihvatio je isti i smatra ga na sebe gledano obvezujucim.

4.4.8. Kupac slanjem Narudžbe preuzima na sebe odgovornost, da ce ispuniti obveze placanja prema odabranom nacinu placanja.

4.4.9. Kupac ima pravo povuci Narudžbu na osnovu tocke 4.6.1. kod potvrdivanja (Sklapanje ugovora) u kojem slucaju se Kupac oslobada od obveze davanja ponude.

4.5. Odabir Proizvoda i slanje Narudžbe pomocu TISAK Foto programa

4.5.1. Narucivanje CEWE FOTOKNJIGA

4.5.1.1. Kupac pomocu dostupnog programa TISAK Foto preko sucelja fotoknjiga (predmet/fotoknjiga u programu nalazi se na sucelju za uredivanje fotoknjige gdje se bira traženi tip usluge (proizvod/usluga), zatim je obvezan da za izradu Proizvoda potrebne slike napuni u program i zatim slike u fotoknjige – uzimanjem u obzir mogucnosti izbora koje nudi sucelje – može sam sebi i/ili sastaviti slike pomocu CEWE FOTOKNJIGA Asistenta. Odgovornost Kupca je da prenesene slike za izradu ovakve vrste proizvoda uglavnom trebaju odgovarajucu kvalitetu i razlucivost. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za objavljivanje onih slika koje je Kupac prenio, a koje su ocito loše kvalitete, odnosno za rezultat Kupcevog uredivanja.

4.5.2. Ostali proizvodi za narucivanje (izrada fotografija, zidna dekoracija, foto darovi, kalendar s fotografijama)

4.5.2.1. Kupac od ponude koja je dostupna u TISAK Foto programu na Internetskoj stranici je obvezan odabrati vrstu željene usluge (proizvoda), zatim je obvezan potrebne slike za stvaranje Proizvoda prenositi na Internetsku stranicu. Odgovornost Kupca je da prenesene slike budu odgovarajuce kvalitete i razlucivosti, kako bi i Proizvod bio odgovarajuci. Prodavatelj ne preuzima na sebe odgovornost za rezultat uredivanja koji je Kupac obavio.

4.5.2.2. Kupac ce odabrani Proizvod pritiskom na gumb staviti u košaricu. Stavljanje proizvoda u košaricu ne predstavlja za Kupca obvezu date ponude.

4.5.3. Otvaranjem mjesta „Košarica“, Kupac bilo kada može pogledati odabrane proizvode, iste može po potrebi izmijeniti s gumbom „Uredivanje”, može ih brisati s „Brisanje“ funkcijom ili s „Prekid“ gumbom, cime može obustaviti cijeli postupak narucivanja.

4.5.4. Nakon odabira proizvoda, Kupac je obvezan naznaciti, da Narudžbu želi predati na mreži (uz snimanje na CD, u slucaju narudžbe u prodavaonici, vrijede uvjeti ugovora kako je naznaceno na licu mjesta), zatim je obvezan odabrati nacin i pritiskanjem gumba „na kasu“ otici korak dalje prema stranici za prijavu.

Na stranici za prijavu Kupac je obvezan uci u Vlastiti racun, (ili mora napraviti Vlastiti racun) na stranici za prijavu, zato je obvezan s podacima koje je registrirao provjeriti ispunjeni podatkovni list od strane sustava i po potrebi ga izmijeniti. Nadalje, obvezan je provjeriti jesu li ispunjeni podaci ispravni.

Ako Kupac primijeti unos krivih podataka, onda ce prije slanja narudžbe prema tocki 4.5.7., prije slanja, podatke možete bilo kada izmijeniti, uz mogucnosti postavljanja na datoj površini za narudžbu, odnosno, uz vracanje na prethodne stranice.

4.5.5. Nakon odgovarajuceg i pravilnog ispunjavanja podatkovnog lista, Kupac pritiskanjem gumba „Kupovina“ šalje Narudžbu Prodavatelju, koji u odnosu na kupca vraca to Prodavacu, a to s pozicije Kupca predstavlja povezanost zbog davanja ponude na 48 sati prema tocki OUP 4.6.1. na 48 sati.

4.5.6. Kupac prije slanja Narudžbe s oznacivanje kvadratica priznaje, da je upoznat sa sadržajem ovog OUP i da ga smatra obvezujucim.

4.5.7. Kupac se obvezuje, da ce slanjem Narudžbe preuzeti obvezu za ispunjavanje placanja.

4.5.8. Kupac ima pravo povuci Narudžbu do vremena potvrde prema tocki 4.6.1. (Nastanak ugovora) u kom slucaju se Kupac oslobada od obveze davanja ponude.

4.5.9. CEWE ne odgovara za gubitak podataka Narucitelja predanih prilikom narucivanja Proizvoda. Narucitelj je dužan sam se pobrinuti za posjedovanje kopija podataka koje je prilikom narudžbe predao CEWE-u na obradu.

4.6. Potvrda Narudžbe

4.6.1. Prodavatelj mora Narudžbu neizostavno, ali najkasnije u roku od 48 sati od slanja Kupca potvrditi prema Kupcu, putem E-pošte, naznacujuci najbitnije podatke narudžbe, kao npr. identifikacijski broj narudžbe podatke o kupljenim proizvodima. E-pošta koju je prodavac poslao ujedno potvrduje i pristizanje Narudžbe, odnosno, povezano s onim Proizvodima za koje je potrebno potvrdivanje, stvara Ugovor izmedu Prodavca i Kupca. U E-pošti ove tocke, Prodavatelj ce poslati Kupcu sadašnju OUP poveznicu Kupca o slanju Narudžbe. Ako u roku od 48 sati Kupac ne dobije potvrdu, E-poruku o slanju Narudžbe, onda se Kupac oslobada od obveze davanja ponude

4.6.2. Kupac je obvezan provjeriti potvrdu Narudžbe i ako pronade odstupanja u potvrdi u odnosu na Narudžbu, onda je obvezan isto prijaviti Prodavatelju u roku od 1 radnog dana.

4.7. Povrat novca nakon reklamacije proizvoda

4.7.1. Reklamirani proizvod Kupac u cijelosti mora vratiti na prodajno mjesto preuzimanja, te o tome obavijestiti službu za korisnike na e-mail adresu foto@tisak.hr ili na broj telefona 072 000 001. Nakon zaprimanja i pregleda kompletnog proizvoda koji je u povratu zbog reklamacije, pokrece se nalog za povrat novca.

4.7.2. Prodavatelj ce ispuniti svoju obvezu vracanja novca u roku od 15 radnih dana od pregleda reklamiranog proizvoda, ako su na raspolaganju svi potrebni podaci, koji su neophodni za povracaj novca. Povrat novca se vrši iskljucivo na tekuci racun Kupca.

4.7.3. Prodavatelj ima pravo zatražiti od Kupca da na vjerodostojan nacin dokaže placanje, ako se pojavi sumnja povodom isplate. U ovom slucaju, nakon davanja vjerodostojne potvrde, Prodavatelj je obvezan isplatiti Kupca u roku od naknadnih 15 radnih dana.

4.8. O pojedinim proizvodima na Internetskoj stranici i u programu TISAK Foto program objavljene su fotografije, koje su samo ilustracije, odnosno opisi proizvoda su samo informativnog karaktera.

5. Ispunjavanje Ugovora

 

5.1. Uvjeti placanja

5.1.1. Preuzimanje u prodavaonici: Kupac je obvezan da konacni iznos Narudžbe (bruto kupovna cijena proizvoda, trošak prijevoza i obrade narudžbe) plati prema navedenom, gotovinom na odabranom prodajnom mjestu TISKA. Vlasnicko pravo nad Proizvodom Prodavatelj zadržava do naplate pune prodajne cijene (ukljucujuci i eventualne ostale troškove) koji isplatom konacnog iznosa Narudžbe prelazi na Kupca na mjestu isporuke.

5.1.2. Prodavatelj ne odgovara za dodatne Kupceve troškove

5.2. Dostava Proizvoda

5.2.1. Prodavatelj obavlja isporuku iskljucivo unutar Hrvatske.

5.2.2. Prodavatelj stavlja na raspolaganje Proizvod u roku od 3-15 radnih dana, racunajuci od potvrde Narudžbe (OUP 4.6.1.) za potrebe Kupca

5.2.3. Preuzimanje u prodavaonici: Prodavatelj ce Proizvod dostaviti u prodavaonicu koju je Kupac odabrao.

5.2.3.1. O isporuci i o mogucnosti preuzimanja šalje se automatska sustavna poruka pomocu E-pošte izmedu Kupca i Prodavatelja.

5.2.3.2. Kupac nakon primitka poruke o dostavi Proizvoda ima 10 dana za preuzimanje u radne sate, u prodavaonici koju je izabrao, i o cemu je obvezan prethodno se informirati.

5.2.3.3. Ako Kupac u gore navedenom roku ne preuzme Proizvod, onda ce Prodavatelj vratiti Proizvod u svoju centralu gdje ce se cuvati još 60 dana i Kupac je obvezan bez odlaganja isplatiti Prodavatelju sve dodatne troškove, na pismeni zahtjev Prodavatelja. Nakon isteka roka od 60 dana, roba ce se uništiti

5.2.3.4. Kupac prima na znanje i prihvaca, da prilikom isporuke Proizvoda suradnik prodavaonice može tražiti od preuzimatelja da pokaže svoju osobnu iskaznicu, odnosno, da dokaže da ima punomoc. Ako osoba koja preuzima Proizvod odbije da ispuni zahtjev, suradnik prodavaonice ima pravo odbiti predavanje Proizvoda i da isti vrati Prodavatelju, ali na trošak Kupca. Kupac je obvezan snositi dodatne troškove koji su nastali zbog ponovne isporuke.

5.2.4. Kod isporuke proizvoda Kupac je obvezan ispitati paket, odnosno, da preuzete Proizvode provjerava po stavkama.

5.2.4.1. U slucaju kada je isporuka potpuna i neoštecena Kupac mora potpisati potvrdu primo-predaje.

6. Odustajanje i jamstvo

 

6.1. Pravo na odustajanje

S obzirom na to, da prema detaljnim ugovorima izmedu potrošaca i poduzetništva o naputku Vlade broj 45/2014 (II. 26.) na osnovu 29. §-a stav (1) tocke c), Proizvodi, koji nisu izradeni unaprijed, a koje Prodavatelj proizvodi na izriciti zahtjev (jedinstveni proizvod), Kupac nema pravo odustati.

6.2. Jamstvo

6.2.1. U slucaju neodgovarajuceg ispunjavanja od strane Prodavatelja, Kupac može podnijeti jamstveni zahtjev protiv Prodavatelju prema pravilima Gradanskog Zakonika, kao slijedi:

6.2.1.1. Kupac može tražiti popravku ili zamjenu, osim ako je Kupac tražio nemoguce i neostvarivo, odnosno, ako bi ispunjavanje ovog uvjeta za Prodavatelja znacilo nesrazmjerno vece troškove;

6.2.1.2. ako Kupac popravku ili zamjenu nije tražio, odnosno je nije mogao tražiti, onda može tražiti da se protuusluga (kupovna cijena) srazmjerno umanji ili Kupac može pogrešku ispraviti i na trošak Prodavatelja, odnosno, može je popraviti i s nekim drugim, ili – i konacnom slucaju- može i odustati od Ugovora (odnosno, od onog dijela ugovora koji je ispunjen s greškom).

6.2.2. Kupac može prijeci s jednog prava za ostvarivanje jamstva koje je izabrao na drugo, medutim, troškove prelaska placa Kupac, osim ako je to bilo opravdano, ili je Prodavteljc dao razlog za to.

6.2.3. Kupac je obvezan bez odlaganja prijaviti grešku nakon njezinog otkrivanja, ali ne kasnije od dva mjeseca od otkrivanja greške. Od ispunjavanja ugovora nakon dvije godine pocinje zastara, kada Kupac više ne može ostvariti svoja jamstvena prava.

6.2.4. Dok se ne dokaže suprotno, treba pretpostaviti, da je u roku od šest mjeseci od ispunjavanja narudžbe greška koju je Kupac primijetio postojala vec u vrijeme ispunjavanja, osim ako se ova pretpostavka ne slaže s prirodom stvari ili sa svojstvima greške. Medutim, nakon istjeka šest mjeseci, Kupac je obvezan dokazati, da je i u vrijeme ispunjavanja narudžbe greška vec postojala.

6.3. Jamstvo na proizvod:

6.3.1. U slucaju greške Proizvoda, Kupac – po svom izboru – može ostvariti svoje pravo iz tocke 6.2. ili može ostvariti zahtjev jamstva na proizvod.

6.3.2. Kao jamstvo na proizvod Kupac može iskljucivo tražiti popravljanje ili zamjenu proizvoda s greškom.

6.3.3. Proizvod je s greškom, ako prilikom puštanja u promet ne odgovara kvalitativnim zahtjevima ili ako nema ona svojstva, koja su naznacena u opisu kojeg je dao Prodavatelj prilikom puštanja u promet.

6.3.4. Zahtjev za jamstvo za Proizvod Kupac može ostvariti u roku od dvije godine od kada je Prodavatelj pustio Proizvod u promet. Nakon istjeka ovog roka, navedeno pravo se gubi.

6.3.5. Kupac može ostvariti svoj zahtjev za jamstvo na proizvod samo prema Prodavatelju. U slucaju ostvarivanja jamstva na proizvod grešku mora dokazati Kupac.

6.3.6. Prodavatelj se oslobada odgovornosti davanja jamstva na proizvod iskljucivo ako dokaže da:

§ Proizvod nije proizveo, odnosno pustio u promet kroz poslovnu djelatnost, ili

§ greška se prema znanosti i tehnici nije mogla utvrditi u vrijeme puštanja u promet ili

§ greška Proizvoda je nastala zbog primjene propisa ili obveznih pravila nadležnih vlasti.

Za oslobadanje od odgovornosti, Prodavatelju je dovoljno dokazati jedan razlog.

6.3.7. Kupac ne može istodobno zbog iste greške tražiti ostvarivanje jamstva radi popravke i jamstva na proizvod radi zamjene. U slucaju da se ostvarivanje jamstva na proizvod uspješno okonca, na zamijenjeni Proizvod ili popravljeni dio može se podnijeti zahtjev prema Prodavatelju.

6.4. Jamstvo

6.4.1. Prodavatelj ne prodaje one proizvode, za koje vrijedi propis madarske Vlade broj 151/2003. (IX. 22.) a odnosi se na obvezno jamstvo za pojedine trajne potrošne artikle.

7. Razne odredbe

 

7.1. Obrada prigovora

7.1.1. U slucaju prigovora, Kupac može uruciti prigovor Prodavatelju na kontaktima kako slijedi:

CEWE Magyarország Kft.

Sjedište: 1135 Budimpešta, Béke út 21-29.

E-pošta: info@cewe.hr

Telefon: +385 1 777 6435

7.1.2. U slucaju prigovora Kupca, Prodavatelj postupa prema propisanom u madarskom CLV. zakonu iz 1997. godine o zaštiti potrošaca.

7.1.3. U slucaju pravnog spora potrošaca, Kupac ima pravo:

7.1.3.1. pokrenuti postupak kod nadležnih vlasti za zaštitu potrošaca;

7.1.3.2. da svoje pravo ostvari kroz sudski postupak;

7.1.3.3. pokrenuti postupak prema adresi stanovanja ili mjestu boravka Kupca, odnosno sjedištu Prodavatelja, ili pokrenuti drugi postupak miritelja koji je naznacen u zahtjevu.

7.1.3.4. Privitak br. 1 sadrži kontakte nadležnih vlasti za zaštitu potrošaca i dostupnost tijela miritelja.

7.1.4. Prodavatelj nije ni pod kakvim disciplinskim kodeksom povodom zabrane vršenja nepoštenih trgovackih praksi prema potrošacima.

7.2. Obrada podataka

Prodavatelj osobne podatke Kupaca, odnosno, osobne podatke posjetilaca na Internetskoj stranici obraduje uz pridržavanje pravila za zaštitu podataka prema opisanom u Informacijama o zaštiti podataka.

7.3. Mjerodavno pravo i nadležni sud

7.3.1. Za ove OUP mjerodavno je madarsko pravo.

7.3.2. U slucaju bilo kakvog spora povodom ovog Ugovora, Strane se sporazumno dogovaraju – u pitanjima gdje je nadležan kotarski sud- u pravnu nadležnost Okružnog suda II. i III. kvarta.

7.4. U vrijeme slanja Narudžbe mjerodavna su važeca pravila OUP.

7.5. Prodavatelj zadržava sebi pravo, da propisano u ovim OUP jednostrano izmijeni, o kojim izmjenama ce pravodobno izvijestiti posjetioce Internetske stranice, uz oznacavanje i izmijenjenih dijelova OUP.

7.6. Cjelokupni sadržaj i elementi na Internetskoj stranici i u TISAK Foto svijet programu, tekstovi, slike i pokretne slike, kao i vizualne i likovne sadržaje, strojna, likovna i tehnicka rješenja koja se bave sistematizacijom i odabirom sadržaja, grafike, zaštitni znakovi, logo, baze podataka i drugi dijelovi, pogotovo oni koji se odnose na proizvode, svi podaci opis ili slika, kao i svi podaci, opisi, itd. koji mogu da se brišu i predstavljaju se na gore navedenoj Internetskoj stranici i njenim podstranicama, predstavljaju osobno vlasništvo Prodavatelja.

7.7. U pravnoj vezi izmedu Prodavatelja i Kupca smatra se mjerodavnom pismena komunikacija, koja je poslana na sjedište Kupca, ako se prilikom Narudžbe pošalje pismo na naznacenu adresu prilikom narudžbe, odnosno, ako Prodavatelj prema sadašnjem OUP, u tocki 1. nalazi se naznaceno, kao i registrirana E-pošta koja se šalje na adresu e-pošte koja je data prilikom Narudžbe.

Poštanska, medusobno dostavljena izvješca povodom Ugovora smatraju se priopcenim, ako su isti predati i povratnica se uredno vratila, ili 5. dana nakon predaje na poštu, cak i onda, ako je pošiljka predata, ili se nalazi i tada prema ovom OUP-u Povratnica se vratila i nije mogla biti urucena, s oznakama „nije tražio“, „odselio se“ „nepoznat“.

7.8. U onim pitanjima koja ovdje nisu regulirana, mjerodavan je madarski V. Gradanski Zakonik iz 2013.-e godine kao i CVIII. zakon iz 2001-e godine o elektronskim trgovackim uslugama, o detaljnim pravilima izmedu potrošaca i poduzetništva, i njihova detaljna pravila Vlade broj 45/2014. (II. 26.), CLV., kao i svi relevantni propisi su mjerodavni.

7.9. Ovi OUP su na snazi od 1.prosinca 2019.


Privitak broj 1.– Organi za pravni lijek

Nadležna vlast za zaštitu potrošaca

 

1) U Republici Hrvatskoj:

 

Državni inspektorat

Adresa: 10000 Zagreb, Šubiceva 29

E-pošta: prijave@dirh.hr ili https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp

https://dirh.gov.hr/

2) U Madarskoj:

 

Državni ured glavnog grada Budimpešte, ured XIII. kvarta

Adresa: 1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6.

Telefon: +36 1-896-5302

E-pošta: fogyasztovedelem@13kh.bfkh.gov.hu

Dostupnost tijela miritelja

Tijelo miritelja županije Bács-Kiskun

Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Poštanska adresa: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Tel.: 76/501-525, 501-532

Faks: 76/501-538 Mobil: 70/7028-403,

E-pošta: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Trgovacke i industrijske komore županije Békés

Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: +36-66-324-976

Faks: +36-66-324-976

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene komore županije Borsod-Abaúj-Zemplén

Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: +36-46-501-091, 501-870

Faks: +36-46-501-099

E-pošta: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i Industrijske komore u Budimpešti

Adresa: 1016 Budimpešta, Krisztina krt. 99.

Telefon: +36-1-488-2131

Faks: +36-1-488-2186

E-pošta: bekelteto.testulet@bkik.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Csongrád

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36-62-554-250/118

Faks: +36-62-426-149

E-pošta: bekelteto.testulet@csmkik.hu

http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Fejér

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Dr. Andrea Szendrei koordinator za kontakt s klijentima, administrator tijela miritelja

Telefon: +36-22/510-310

Faks: +36-22-510-312

E-pošta: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Gyor-Moson-Sopron

Adresa: 9021 Gyor, Szent István út 10/a.

Telefon: +36-96-520-217

Faks: +36-96-520-218

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Tijelo miritelja županije Hajdú-Bihar

Sjedište: 4025 Debrecen, Petofi tér 10.

Mjesto obavljanja rada: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: +36-52-500-710, +36-52-500-745

Faks: +36-52-500-720

E-pošta: bekelteto@hbkik.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvenih komora županije Heves

Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: +36 36 416-660/105 lokal

Faks: +36 36 323-615

E-pošta: bekeltetes@hkik.hu

Rad sa strankama (osobno i telefonom): Pon-Cet: 13.00 - 15.00 sati

 

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Jász-Nagykun-Szolnok

Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. kat, soba 305.-306.

E-pošta: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

telefon: 20/373-2570

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Komárom-Esztergom

Adresa: 2800 Tatabánya, Fo tér 36.

Telefon: +36-34-513-010

Faks: +36-34-316-259

E-pošta: bekeltetes@kemkik.hu

web: www.kemkik.hu vagy http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Tijelo miritelja županije Nógrád

Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: +36-32-520-860

Faks: +36-32-520-862

E-pošta: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Pécs-Baranya

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,

E-pošta: kerelem@baranyabekeltetes.hu , info@baranyabekeltetes.hu

web: www.pbkik.hu, www.pecsikamara.hu

www.baranyabekeltetes.hu

Sjedište tijela miritelja županije Pest:

1119 Budimpešta, Etele út 59-61. II. kat 240.

Poštanska adresa: 1364 Budimpešta, Pf.: 81

E-pošta: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: +36-1-269-0703

Faks: +36-1-269-0703

Internetska stranica: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php ili www.pestmegyeibekelteto.hu

Tijelo miritelja županije Somogy

Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: +36-82-501-000

Faks: +36-82-501-046

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Szabolcs-Szatmár-Bereg

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36-42-311-544

Faks: +36-42-311-750

E-pošta: bekelteto@szabkam.hu

Tijelo miritelja županije Tolna

Predsjednik: Tibor Mátyás

Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: +36-74-411-661

Mobil: +3630-6370-047

Faks: +36-74-411-456

E-pošta: kamara@tmkik.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Vas

Kontakt: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: +36-94-312-356

Faks: +36-94-316-936

Tijelo miritelja županije Veszprém

Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: +36-88-814-111

Faks: +36-88-412-150

E-pošta: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Tijelo miritelja organizirano pored Gospodarstvene i industrijske komore županije Zala

Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petofi u. 24.

Telefon: +36-92-550-513

Faks: +36-92-550-525

E-pošta: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekeltetes.hu/